Jouw hond bang voor honden?

Het komt vrij vaak voor dat een hond bang is voor andere honden. Dit kan voor de hond zelf heel vervelend zijn, maar soms ook voor de hondeneigenaar.

Hoe komt het dat de hond bang is?

Waarom is een hond bang voor andere honden? Per hond verschilt dit. Een veelvoorkomende oorzaak is dat de hond ofwel te weinig goede ervaringen, ofwel slechte ervaringen heeft opgedaan met andere honden. De andere hond wordt dan een angstaanjagende ‘prikkel’, zoals dit ook wel genoemd wordt in hondengedragstherapie.

Hoe reageert een bange hond op andere honden?

Hoe een bange hond reageert op andere honden, verschilt ook per hond. Dit heeft te maken met het coping mechanisme van de desbetreffende hond. Onder coping verstaan we de manier waarop een hond met een spannende situatie omgaat. Dit kan bijvoorbeeld bevriezen of vluchten zijn, maar ook vechten. Dus waar de ene hond stokstijf stil blijft staan, rent een ander weg en weer een ander valt de hond waarvoor hij bang is, aan. Neem dus niet te snel aan dat een hond die blaft of uitvalt naar een andere hond, ongehoorzaam of dominant is. Vaak is het simpelweg een uiting van angst. ‘Aanval is de beste verdediging’, is wat de hond in zo’n geval leert. Dit betekent helaas ook dat dit soort gedrag (zonder de juiste aanpak) vaak toeneemt, omdat het gedrag voor de hond zo succesvol uitpakt.

Een hond die bang is voor andere honden, is niet altijd bang voor ALLE andere honden. Zo kan hij bang zijn voor honden met een specifiek uiterlijk, maar ook voor slechts een paar individuen. Soms is een hond bang voor ALLE andere honden. Het kan ook goed zijn dat een paar honden die hij goed kent, daar niet onder vallen.

Is het erg als je hond bang is voor andere honden?

Afhankelijk van het coping mechanisme van de hond, zal je als eigenaar meer of minder ‘last’ ervaren van het (angst) gedrag van de hond.

Reageert een hond op andere honden met bevriezen vanuit angst? Dan zal je hier als hondeneigenaar misschien niet zoveel last van hebben. Of als je hond probeert te vluchten, maar hij is toch aangelijnd. Bedenk je wel dat het voor een hond net zo goed een welzijnskwestie is, welk coping mechanisme hij ook inzet. Een hond die bevriest, voelt dus net zoveel angst, als een hond die vlucht of aanvalt.

De kans is bovendien aanwezig dat je hond wél een keer voor de aanval kiest (bijvoorbeeld als hij probeert te vluchten, maar dat niet kan). Uitval of aanval gedrag is voor een hond vaak succesvol (de andere hond neemt afstand) en dan zal je hond dit gedrag zeker vaker gaan vertonen.

Hoe verander je dit gedrag?

Wat niet?

Het huidige gedrag van een hond, is nu de enige manier die de hond kent om met die, voor hem moeilijke, situatie om te gaan. Slechts het corrigeren van dit gedrag is dus geen goede lange termijn oplossing. Het brengt de hond geen vertrouwen, het voegt alleen een nare ervaring toe aan de, voor de hond toch al nare, situatie.

Ook de hond forceren is een situatie waar hij bang voor is, zal geen verbetering geven. Hoe simpel de situatie ook lijkt voor een ander, je hond ervaart alleen maar angst. Neem angst van je hond dus serieus, ook al voel je het zelf niet. Hij voelt het wel zo.

Een hond die verlamd wordt door angst, kan geen nieuw gedrag leren. Je hond dus in situaties brengen waarin hij niets anders kan doen dan bevriezen, vluchten of aanvallen, zal de angst alleen maar doen toenemen.

Wat wel?

Wat helpt wel om de angst te verminderen?

  1. Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat je je hond in (voor hem) te moeilijke situaties brengt
  2. Zijn er andere honden waar je hond niet bang voor is? Zoek met hen leuke sociale interactie op
  3. Bedenk dat je hond niet met de hele buurt vrienden hoeft te zijn, zeker niet als je aan je hond ziet dat hij deze honden eng vindt
  4. Wat je aandacht geeft, groeit. Focus dus op de goede momenten en beloon die. Je hond is meer dan zijn angst voor andere honden

Wil je graag met je hond trainen, om de angst voor andere honden te verminderen? Focus dan vooral op ontspanning en vertrouwen. Bedenk dat het gedrag van je hond (bevriezen, vluchten of aanvallen) voor hem momenteel de enige manier is om met deze moeilijke situatie om te gaan. Je zult je hond dus alternatief gedrag moeten leren en niet (alleen) corrigeren voor het gedrag dat hij nu vertoont. Het is daarbij ook heel belangrijk dat je signalen van spanning gaat herkennen bij je hond, om een dergelijke training te laten slagen.

Deel dit bericht:
error: Content is protected !!